Kredyty i pożyczki

Kredyty hipoteczny we franku – jak rozwiązać problem silnej waluty?

Rynek kredytów hipotecznych we franku przeżywa ostatnio ogromne perturbacje. W czwartek, 15 stycznia 2015, bank Szwajcarii postanowił uwolnić walutę, czego skutki okazały się bardzo odczuwalne dla osób mających kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Z kursu na poziomie 3,54 zł zaledwie w jeden dzień waluta niemalże poszybowała do wartości ponad 5 złotych. Dla niektórych frankowiczów oznaczało to zwiększenie zadłużenia o nawet kilkaset złotych. Zawierucha ta spowodowała, że blisko 700 tys. kredytobiorców, mających kredyt we franku szwajcarskim ma trudności ze spłatą zobowiązań.

Jak spłacać kredyt hipoteczny we franku?

upChoć ogólna opinia społeczna jest taka, że kredytobiorca, który wziął zobowiązanie we franku na pewno do najuboższych nie należy, to jednak fakty są takie, że część kredytobiorców nie radzi sobie z płatnością raty, która w jeden dzień wzrosła o kilkaset złotych. Niestety, najnowsze prognozy analityków nie przewidują szybkiego spadku kursu fanka szwajcarskiego, a na pewno nie do kwoty sprzed uwolnienia waluty. Choć kurs franka szwajcarskiego wynosi już ok. 4,30 zł (stan na 21 stycznia 2015), to jednak daleko mu jeszcze do 3,5 zł.

W tej sytuacji frankowicze zastanawiają się, co zrobić z drogim kredytem. Eksperci są zgodni: przewalutowanie kredytu nie jest żadnym rozwiązaniem – właściwie jest chyba jednym z najgorszych rozwiązań, jakie można powziąć. Dlaczego? Ponieważ w ten sposób kredytobiorca pozostaje z wyższą kwotą do spłaty, a po drugie, zamyka sobie jedyną możliwość odrobienia straty – w razie gdyby kurs franka ustabilizował się na niższym poziomie.

Innym rozwiązaniem, które w obliczu kryzysu na rynku franka szwajcarskiego może być kuszące dla wielu kredytobiorców, jest sprzedaż nieruchomości. Jednak to także nie jest dobre działanie, bo nie dość, że pieniądze ze sprzedaży nie pokryją zobowiązania (u bardzo wielu frankowiczów wysokość zadłużenia przekroczyła wartość zaciągniętego kredytu), to jeszcze pozostanie się bez mieszkania, ale za to ze stratą, wynikającą z już spłaconych odsetek oraz wszystkich kosztów, które związane były z zaciągnięciem kredytu.

Pomoc dla frankowiczów

Zdaniem analityków bankowych, jest kilka sposobów na obniżenie raty kredytu. Choć nie są to rozwiązania satysfakcjonujące frankowiczów, to jednak przynajmniej w jakimś stopniu mogą być rekompensatą za utrudnienia. Jednym z proponowanych wyjść jest np. wydłużenie spłaty zobowiązania – o ile kredyt nie został zaciągnięty na maksymalny czas przyjęty w danym banku. Niestety minusem tego rozwiązania jest zwiększanie odsetek od kapitału. Ponosi się zatem dodatkowe koszty. Można tez próbować zawiesić spłatę raty kapitałowej na kilka miesięcy – np. dopóki sytuacja trochę bardziej się ustabilizuje. Jest to rozwiązanie skierowane głownie do tych kredytobiorców, u których udział raty kapitałowej w ratach kredytu jest już znaczący (na niewiele zda się odraczanie np. 200 zł)

Bedzie pomoc od rządu?

Jeszcze w kryzysowy czwartek opozycja skierowała do rządu pytanie o to, jakie działania zostaną podjęte aby pomóc kredytobiorcom. Przedstawiciele władz jednak zgodnie twierdzą, że ci, którzy brali kredyt we franku – tak jak i w każdej innej walucie – muszą liczyć się z ryzykiem zmian kursu.

W tej chwili coraz więcej wskazuje na to, że banki już wkrótce będą musiały stosować ujemną stopę procentową, wynikającą z uwolnienia franka, do której nie były przychylne. Już wkrótce frankowicze mogą odczuć poprawę swojej sytuacji.

Kredyt a pożyczka – jakie są ich różnice?

Bardzo często pojęć kredyt i pożyczka w języku potocznym używa się zamiennie. Tymczasem terminy te w rzeczywistości nie są tożsame – szczególnie pod kątem skutków prawnych, które z nich wynikają. Jakie są ich różnice i podobieństwa?

pożyczkiZarówno kredyt jak i pożyczka wiążą się z zaciągnięciem długu. Właśnie dlatego określenia są potocznie używane jako synonimy. Jednak podstawową różnicą między nimi jest to, jaka instytucja może je przyznawać. W przypadku pożyczki są to zarówno banki jak i instytucje pozabankowe, natomiast w przypadku kredytu – wyłącznie banki. Wynika z to z przepisów, które stanowią wyraźnie, że udzielenie kredytu jest czynnością bankową, a z tym z kolei wiąże się wiele konsekwencji o charakterze prawnym jak i ekonomicznym.

Czym jest kredyt?

Kredyt, jako czynność czy usługa zarezerwowana wyłącznie dla banków – a zatem placówek objętych pieczą Komisji Nadzoru Finansowego – jest obwarowany szeregiem wymogów. Podstawowym z nich jest konieczność zawierania umowy kredytu na piśmie. Wyszczególnione w niej muszą być takie elementy jak kwota kredytu, zasady i termin spłaty, wysokość oprocentowania, warunki zmiany oprocentowania, wysokość prowizji a także cel kredytu.

Czym różni się pożyczka?

W przypadku pożyczki zdecydowanie mamy do czynienia z pojęcie szerszym, w którym pożyczkodawca nie jest jasno zdefiniowany (tak jak w przypadku kredytu, kiedy może go udzielić jedynie bank) – pożyczki udzielić może zarówno sąsiad jak i ktoś z rodziny czy też instytucja. Jedynym warunkiem jest to, by pożyczane pieniądze były własnością osoby (instytucji), która je pożycza. Także zasady przyznawania pożyczek są luźne w porównaniu do tych które obowiązują w przypadku kredytu. Charakterystyczną cechą pożyczek, oraz tym, co odróżnia je od kredytu jest to, iż nie mają jasno określonego celu. Ponadto, umowa pożyczki nie musi być nawet zawarta w formie pisemnej. Wszystko to sprawia, że pojęcia pożyczki i kredytu nabierają nieco innego wyrazu.

Rynek szybkich pożyczek i kredytów w Polsce

Liczba firm pożyczkowych w Polsce stale rośnie. Sprzyja temu sytuacja na rynku finansowym z jednej strony charakteryzująca się trudną dostępnością długoterminowych kredytów , oraz stale rosnącym zapotrzebowaniem na środki finansowe przez klientów z drugiej strony. W związku z rosnącymi cenami wielu artykułów i dóbr konsumpcyjnych oraz malejącą siłą nabywczą, coraz więcej osób sięga po krótkoterminowe pożyczki, zwane potocznie chwilówkami.

Szybka pożyczka to świadczenie finansowe, udzielane przez instytucję niebankową, charakteryzujące się najczęściej niską kwotą pożyczki oraz stosunkowo krótkim terminem spłaty zobowiązania. W zależności od firmy, może to być kilka dni, do ok. 30 dni. Natomiast kwota pożyczki naogół zawiera się w przedziale 100 zł – 2,5-3 tys. zł. Firmy pożyczające np. 5 tys. na okres 60 dni, są rzadkością.

Wśród klientów instytucji, oferujących chwilówki są osoby bezrobotne i niemające stałego, regularnego dochodu, ale także właściciele firm, pożyczających na nagłe wydatki związane z prowadzeniem działalności, czy po prostu osoby, finansujące leczenie lub kształcenie, a więc cele inne niż bieżące wydatki czysto konsumpcyjne.

Jak wygląda rynek szybkich pożyczek w Polsce?

Z raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, dotyczącego rynku pożyczek niebankowych w naszym kraju, wynika, iż średnia wartość pożyczki przyznanej przez członków KPF wynosi ok. 1630 zł. Należy wyjaśnić, iż KPF zrzesza blisko 90 proc. spośród największych firm pożyczkowych w Polsce. Wspomniany powyżej raport, zatytułowany “Rynek pożyczek niebankowych w Polsce na podstawie danych ankietowych członków KPF” dotyczy lat 2007-2011.
Kwota średniej szybkiej pożyczki w roku 2011 jest o blisko 200 zł. wyższa, niż w roku 2007, kiedy to wynosiła 1448 zł. W realnym ujęciu jest to niewielki wzrost, gdyż należy wziąć pod uwagę inflację.

Ogólna suma pożyczek, których udzielili członkowie KPF w 2011 roku opiewa na kwotę blisko 1,8 mld zł. Jak wskazują analizy, rynek pożyczkowy w Polsce ma przybliżoną wartość nawet 2,3-25 mld złotych. Oznacza to, że w kolejnych latach notowany będzie jego rozwój.

Ilu klientów i jak korzysta z szybkich pożyczek?

Jak wynika z danych ww. raportu, w 2011 roku firmy zrzeszone w KPF obsługiwały aż 1,1 mln pożyczkobiorców, jednak szacunki Biura Informacji Kredytowej (BIK) pokazują, że na polskim rynku jest ok. 0,4 mln klientów więcej.
Najczęstszym celem, na który przeznaczane były szybkie pożyczki w 2011, były:

  • remont domu lub mieszkania – 42,1%
  • zakup dóbr trwałego użytku – 4,4%.

Znacznie rzadziej z szybkich pożyczek finansowano leczenie – 9,3%, oraz kształcenie – 5,9%. Ok. 2,5% wysokości pożyczek związane było z założeniem działalności gospodarczej. Aż 13% z kolei szło na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Podstawowe ramy prawne firm pożyczkowych w Polsce.

Działalność firm pożyczkowych i tzw. instytucji parabankowych w Polsce nie jest regulowana żadnym aktem prawnym, który zostałby stworzony specjalnie w tym celu. Firmy te nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), a podstawą prawną ich funkcjonowania jest art. 6. ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, mówiąc wprost, iż firmy pożyczkowe parabankowe nie różnią się od innych przedsiębiorstw i podlegają takim samym zasadom, co inne podmioty, uczestniczące w obrocie gospodarczym. Nie jest to zatem żadna forma działalności bankowej, a firmy pożyczkowe nie podlegają licznym wymogom prawa bankowego. Z tego względu krytykowane są za niskie standardy kontroli ryzyka, z powodu których adresatami pożyczek udzielanych przez te firmy są głównie osoby o niskich regularnych dochodach, a nawet całkowicie pozbawione dochodów.

Pożyczki i kredyty – co warto o nich wiedzieć?

Kredyt i pożyczka – te wyrazy bardzo często używane są zamiennie – co nie jest wielkim błędem w potocznym języku. Jednak już w języku formalnym kredyty i pożyczki to dwa odrębne instrumenty finansowe, które mogą wywoływać odmienne skutki prawne. Ich cechą wspólną jest zaciągnięcie długu. I właściwie jest to główne podobieństwo, między tymi rozwiązaniami finansowymi.
Jakie są zatem podstawowe różnice między pożyczką a kredytem?

ChwilówkiGłówną różnicą, która pozwala stwierdzić już na wstępie czym dokładnie jest produkt, o który ubiegamy się w danej instytucji finansowej, jest to, że kredyty przyznawane są wyłącznie przez banku. Żaden inny podmiot finansowy nie może udzielać kredytów. Jest to zagwarantowane przepisami, które stanowią, że udzielanie kredytu to „czynność bankowa”. Oczywiście warto pamiętać, że nie każde zobowiązanie, które zaciągnęliśmy w banku jest od razu kredytem. Banki – co jest naturalne – przyznają także pożyczki.

Drugą różnicą kredytu i pożyczki jest konstrukcja umów pożyczkowych i kredytowych oraz zasady przyznawania środków. Zdecydowanie łatwiej dostać pożyczkę niż kredyt. Przyznanie kredytu wiąże się z wieloma formalnościami, sprawdzaniem zdolności kredytowej i wypełnianiem szeregu różnych dokumentów. Z kolei zasady przyznawania pożyczki są dosyć swobodne, a często właściwie minimalne – nie muszą nawet mieć formy pisemnej.

Trzecia różnica, która opisuje kredyty i pożyczki, to fakt, że kredyt można dostać na konkretny cel – np. rozwinięcie przedsiębiorstwa, kredyt na mieszkanie, samochód itp. Z kolei pożyczki przyznawane są bez wskazania konkretnego celu, stąd wydać je można w dowolny sposób.

Podsumowując kredyty i pożyczki trzeba powiedzieć, że pożyczka to termin szerszy, natomiast kredyt dotyczy konkretnych produktów finansowych przyznawanych wyłącznie w bankach.

Szybkie kredyty internetowe – kiedy warto je zaciągać?

W życiu przybywa sytuacji, w których nagle potrzebujemy gotówki. Coraz częściej, poza typowymi nieprzewidzianymi wydatkami, jak zakup nowego sprzętu do domu czy ważna uroczystość rodzinna, zaczynamy pożyczać też pieniądze na wydatki związane ze świętami lub po prostu na dociągnięcie do kolejnego miesiąca. Cóż – kredyt, to kredyt i właściwie dobrze jest korzystać z nich jak najmniej. Co jednak kiedy rzeczywiście potrzebujemy pieniędzy, a nie mamy czasu na odwiedzanie kolejnych banków?

W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem są chwilówki przez Internet. Są to proste produkty kredytowe, które można zaciągnąć zupełnie nie wychodząc z domu, a właściwie prawie nie ruszając się sprzed komputera.

Czym są chwilówki internetowe?

W skrócie mówiąc, są to krótkoterminowe produkty finansowe, które zostały zaprojektowane z myślą o osobach często korzystających z Sieci. Dla nich liczy się przede wszystkim komfort i wygoda zaciągania takiego zobowiązania. W Internecie jest bardzo wiele ofert chwilówek, dlatego produkty te są bardzo konkurencyjne. Większość z nich odbywa się według prostych procedur i z bez zbędnych formalności. W większości chwilówki przez Internet można zaciągać nawet kiedy nie ma się stałych dochodów lub ma się niekorzystną historię kredytową.

Aby odszywać taki kredyt nie trzeba spełniać zagmatwanych formalności. Najczęściej procedura pożyczkowa polega na tym, że osoby, które interesują chwilówki przez Internet, wysyłają sms-a lub mail potwierdzający ich zainteresowanie ofertą. Informacja ta zawiera podstawowe dane osoby – adres zamieszkania, pesel oraz numer konta bankowego, na które mają zostać przelane środki. Decyzja kredytowa jest błyskawiczna, dlatego kredyt możemy mieć na koncie nawet w kilkanaście minut (to oczywiście zależy głównie od naszego banku i od tego, jak szybko obsługuje transakcje).

Należy pamiętać, że zanim wyślemy informację zgłaszającą chęć wzięcia kredytu, koniecznie trzeba przeczytać regulamin chwilówki przez Internet. Zawiera on tebele wszelkich opłat i prowizji, związanych z kredytem. Po wzięciu pożyczki pamiętać należy o terminowych spłatach wszystkich rat.

Kredyty chwilówki – czym są i jak bezpiecznie z nich korzystać?

PożyczkiCzęsto spotykamy się z określeniem szybkich pożyczek, kredytów krótkoterminowych czy pożyczek błyskawicznych. Czym w zasadzie są takie produkty finansowe? Rynek tego typu usług pożyczkowych bardzo się w ostatnich latach poszerzył, co pokazuje ogromne zainteresowanie klientów chwilówkami. Jak sama nazwa wskazuje, są to pożyczki zawierane „na chwilę”. A mówiąc konkretnie, mamy tu na myśli przeważnie od kilkunastu dni, do kilku tygodni.

Kredyty chwilówki, tak jak wszystkie inne produkty finansowe, mają określone procedury zawierania oraz wymogi co do spłacania rat. Te pierwsze są na ogół bardzo proste i wygodne dla pożyczkobiorcy. Również z tego powodu przyjęło się określenie „szybkiej pożyczki” – nie wyłącznie z powodu krótkiego terminu spłaty.

Najważniejsze zasady korzystania z chwilówek

Niezależnie od tego, gdzie zaciągamy zobowiązanie finansowe na krótki termin, zawsze musimy pamiętać o kilku ważnych aspektach spłat.

– dopasowanie wysokości kredytu do możliwości finansowych: jeśli potrzebujesz tysiąc złotych na zakup pralki, lodówki – czy dowolny inny nieprzewidziany wydatek – pożyczaj tylko tyle, ile jest potrzebne i ile będziesz w stanie spłacić;

– dokładne poznanie regulaminu pożyczki: przed podpisaniem umowy należy dobrze przeczytać umowę i upewnić się, że rozumie się wszystkie zawarte w niej wskazówki, również te dotyczące terminów spłat i zobowiązań, wynikających z niespłacania rat na czas;

– dodatkowe koszty pożyczki: kredyty chwilówki są stosunkowo tanimi – jeśli chodzi o odsetki – jednak najczęściej spłaca się dodatkowe koszty, np. opłatę za udzielenie kredytu, ryzyko kredytowe (w przypadku pożyczek dla osób bez pracy) i wiele innych.

Terminowość

Na koniec pozostaje jedna, ale bardzo ważna sprawa: terminowość wszystkich płatności. Zaciągając pożyczkę trzeba pamiętać o harmonogramie spłat poszczególnych rat zobowiązania. Nieterminowa spłata wiąże się z dodatkowymi opłatami, które mogą znacznie podnieść całkowity koszt kredytu. W sytuacji gdy nie możemy spłacić w terminie, lepiej wnioskować o rozłożenie pożyczki na większą liczbę rat. Niektóre instytucje pożyczkowe pozwalają też przełożyć termin płatności. Jednak terminowość jest zawsze żelazną zasadą przy tego typu pożyczkach. Niespłacenie raty skutkuje karami, które na pewno nie ułatwiają spłaty kredytu.